Prístroj DIACOM

Každý živý organizmus vysiela do svojho okolia isté frekvencie podobne ako je tomu napríklad u rádiovej stanice, Slnka alebo hviezd. Kanadská lekárka Hulde Clarková zistila, že toto frekvenčné vysielanie živých organizmov sa pohybuje v oblasti rádiových vĺn. Jednotlivé patogény vysielajú určitý rozsah frekvencií, ktorý nazývame vlnovým pásmom.

Prístroj DIACOM tieto patogénmi vysielané frekvencie na základe akustickej rezonancie neinváznou technológiou (to znamená bez zásahu do nášho organizmu) zachytáva a následne ich prítomnosť v jednotlivých orgánoch či v iných častiach tela vyhodnocuje. 

Ak sú navyše naše orgány zaťažené ťažkými kovmi a inými toxickými látkami z ovzdušia, vody, potravín, hygienických prostriedkov a mnoho ďalších výrobkov moderného života, tak potom takéto prostredie doslova priťahuje prítomnosť húb, vírusov, baktérií, parazitov a ďalších patogénov. Preto je veľmi dôležité pri antiparazitnej kúre súčasne detoxikovať telo i od týchto nánosov. Je treba upozorniť na skutočnosť, že i mikroskopickí paraziti sú nebezpeční a môžme ich získať z požitia rafinovaných potravín ako sú biela múka a výrobky z nej, mliečne produkty. Vylučované sekréty všetkých parazitov sú jedovaté a spôsobujú príznaky chorôb ako je astma, bolesť brucha, krv v stolici, bolesť svalov, zvracanie krvi, zlý spánok, problémy s prieduškami, zle fungujúce orgány (slezina, pečeň, srdce, žlčníka) a lymfatický systém atď.. 

Príklad vyšetrenia: Pri vyšetrení steny hrubého čreva u klienta s dysbiózou preverujeme mikroflóru hrubého čreva. Zistíme napríklad prítomnosť Lamblie intestinalis, Proteusa vulgarise, Escherichii coli a Askaris. V nasledujúcom kroku určujeme v akom pomere sa jednotlivé patogeny zúčastňujú na formovaní patologického procesu. Získané informácie prekontrolujeme vegetotestom a na záver môže vyplynúť, že vo formovaní dysbiózy u tohto klienta hlavnú úlohu zohrali premnožená Lamblia intestinalis a Proteus vulgaris. Zistené patogeny je následne možné zlikvidovať frekvenčnou terapiou a odporučiť klientovi antiparazitné prípravky.. 

Každá bunka, orgán, tkanivo vyžaruje nízkofrekvenčné vlny, ktoré mozog vyhodnocuje. Prístroj nelineárnej diagnostiky Diacom sníma tieto vlny, ktoré idú do mozgu, a na základe dlhodobého výskumu porovnáva vzorky, ktoré sú uložené v systému prístroja s vlnami buniek orgánov vyšetrovaného klienta. Vyhodnotené rozdiely sa zobrazia na obrazovke v podobe šiestich geometrických značiek. Prvý stupeň je najbližšie k hodnote stavu mladej zdravej tkaniny, druhý stupeň označuje stav zdravia, tretí stupeň označuje stav nepatrného funkcionálneho napätia, štvrtý stupeň označuje hranicu medzi zdravím a chorobou, piaty stupeň predstavuje klinickú fázu rozvoja patologického procesu a šiesty stupeň označuje zjavný patologický stav. Po zhruba dvadsať minútovom skenovaní vybratých orgánov je treba vyhodnotiť najakútnejšie patologické procesy a navrhnúť klientovi terapiu.